İmar affı


Bu makale 2018-06-30 17:56:35 eklenmiş ve 100 kez görüntülenmiştir.
Hüseyin Boran

Çok değerli okuyucularım;

Bu haftaki yazımızın konusu imar kanununa eklenen ek geçici madde ile yapılan imar düzenlemesi hakkında olacaktır.

Bilindiği üzere, TÜIK verilerine göre ülkemizde 26.380.000 bin bağımsız bölüm ve 9.500.000 bin adette bina stoku olmasına rağmen ülkemizde ne kadar konut, ne kadar işyeri ve ne kadar da fabrika olup olmadığı konusunda net bir bilgi mevcut olmadığı Çevre Bakanı Sayın Mehmet Özhaseki’nin bir televizyon konuşmasında ifade edilmiştir.

Ülkemizdeki yapı stoku miktarının % 50 sinin imara aykırı olarak kabul edilerek, 3194 sayılı imar kanununa 03.05.2018 tarihli Resmi Gazetenin 30425 sayısıyla ek geçici madde eklenerek Geçici madde 16-Afet risklerine hazırlık kapsamında ruhsatsız veya ruhsat ve eklerine aykırı yapıların kayıt altına alınması ve imar barışının sağlanması amacıyla, 31.12.2017 tarihinden önce yapılmış yapılar için Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ve yetkilendireceği kurum ve kuruluşlara 31.10.2018 tarihine kadar başvurulması, bu maddedeki şartların yerine getirilmesi ve 31.12.2018 tarihine kadar, kayıt bedelinin ödenmesi halinde "Yapı Kayıt Belgesi" verilebileceği ifade edilmiştir.

Başvuruya konu yapının ve arsasının mülkiyet durumu, yapı sınıf ve grubu ve diğer hususlar hakkında bakanlık tarafından hazırlanan "Yapı Kayıt Sistemi “ne, yapı sahibinin beyanına göre kayıt yapılacaktır. Yapının bulunduğu arsanın, emlak vergi değeri ile yapının Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nca belirlenen yaklaşık maliyet bedelinin toplamı üzerinden konutlarda % 3, Ticari kullanımlarda %5 oranında kayıt bedeli alınacak bu bedel, başvuru sahibi tarafından, genel bütçe hesabına yatırılacaktır.

İMAR BARIŞI NEDIR?

Mülkiyet ve imar sorunu olan, imar almadan yapılan yapılar veya imar alınmış ama daha sonra eklentiler yapılmış yapılar için getirilen bir barış düzenlemesidir. İmar barışı, vatandaşın yıllardır oturduğu yerlere meşruiyet kazandıracak bir düzenlemedir.

HANGI YAPILAR IMAR BARIŞI KAPSAMINA GIRECEK?

31 Aralık 2017 tarihinden önce yapılmış ruhsatsız veya ruhsatlı ancak proje eklerine aykırı olan tüm yapıları kapsıyor. Yapının depreme dayanıklılığı hususu malikin sorumluluğundadır. Ancak C-15'in altı olarak tanımlanan depreme dayanıksız binalar kapsam dışı kalacaktır.

İMAR BARIŞININ VATANDAŞA NE YARARI OLACAK?

İmar barışı kapsamında ruhsatsız ve iskânsız yapılar kayıt altına alınarak, iskân verilecek. Su, elektrik ve doğalgaz bağlanabilecek. Yapı Kayıt Belgesi verilen yapılarla ilgili alınmış yıkım kararları ile tahsil edilemeyen idari para cezaları da böylece iptal edilecektir.

İMAR BARIŞI ILE KAT MÜLKIYETI ALINA BILINECEK MI?

Yapı ruhsatı alıp da yapı kullanma izin belgesi almamış veya yapı ruhsatı bulunmayan yapılarda, Yapı Kayıt Belgesi ile maliklerin tamamının muvafakatinin bulunması ve imar planlarında umumi hizmet alanlarına denk gelen alanların terk edilmesi halinde yapı kullanma

izin belgesi aranmaksızın cins değişikliği ve kat mülkiyeti tesis edilebilecektir. Bu durumda

konutlarda % 6, Ticari kullanımlarda %10 oranında kayıt bedeli alınacaktır.

İMAR BARIŞI IÇIN NE ZAMAN, NEREYE BAŞVURULACAK?

İmar barışı için Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ve yetkilendireceği kuruluşlara

başvurulabilecektir. İmar barışı için son başvuru tarihi31 Aralık 2018 olarak belirlenmiş olup,

bu tarihe kadar başvuru yapma imkânı bulunmaktadır.

Yapılan tespit sonucunda, arsa emlak değeri ile yapı yaklaşık maliyeti toplamı üzerinden %3

oranında kayıt bedeli alınacaktır. 100 metrekarelik bir ev için ödenecek tutar 2.250 TL’den

başlayacaktır. Ancak, cins değişikliği ve kat mülkiyeti tesis işlemi için bedelin iki katı bir bedel

ödenecektir.

İmar barışı sonrası alınacak "Yapı Kayıt Belgesi" ne zamana kadar geçerli olacak?

Yapı Kayıt Belgesi, yapının yeniden yapılmasına veya kentsel dönüşüm uygulamasına kadar

geçer olacaktır. Yapı Kayıt Belgesi düzenlenen yapıların yenilenmesi durumunda yürürlükte

olan imar mevzuatı hükümleri uygulanacaktır.

Bina, hazine arazisi üzerindeyse ne yapılacak?

Binanın, Hazine’ye ait taşınmazlar üzerine inşa edilmiş olması halinde, bu taşınmazlar Çevre

ve Şehircilik Bakanlığı'na tahsis edilecek, Yapı Kayıt Belgesi sahipleri ile bunların kanuni veya

akdi haleflerinin talepleri üzerine, taşınmazlar Bakanlıkça rayiç bedel üzerinden doğrudan

satılacaktır.

Bina, belediye arazisi üzerindeyse ne yapılacak?

Yapı Kayıt Belgesi alınan yapıların, belediyelere ait taşınmazlar üzerine inşa edilmiş olması

halinde, Yapı Kayıt Belgesi sahipleri ile bunların kanuni veya akdi haleflerinin talepleri üzerine

bedeli ilgili belediyesine ödenmek koşuluyla taşınmazlar rayiç bedel üzerinden belediyelerce

doğrudan satılacaktır.

Hangi Yapılar “Yapı Kayıt Belgesi” Alamazlar?

Üçüncü kişilere ait özel mülkiyete konu taşınmazlarda bulunan yapılar ile Hazine'ye ait sosyal

donatı için tahsisli araziler üzerinde bulunan yapılar bu madde hükümlerinden yararlandırılmaz.

Depreme dayanıklı olmayan binalarda, "Yapı Kayıt Belgesi" alacaklar mı? Burada

binaların elemesi nasıl olacak?

Mühendislik ve yapı denetim firmaları tarafından yapılan denetimde binanızın beton sınıfı eğer

C-15 altındaysa imar affına dâhil olamayacaksınız. Onların tamamen yıkılması söz konusu

olacaktır.

Yapı Kayıt Belgesi alınmış bir daireyi alan kişi bankadan konut kredisi çekebilecek mi?

Bu belge, o yapıyı yasallaştırdığı için bankaların daire sahibine konut kredisi vermesi önünde

bir engel kalmayacaktır. Burada dikkat edilmesi gereken en önemli husus; mevcut binanın

yürürlükteki imar mevzuatınla uyumlu olmasıdır.

Yapı Kayıt Belgesi alınmış bir daireyi satın alan kişi ileriki yıllarda mağduriyet yaşar mı?

Yapı Kayıt Belgesi alınmış dairelerin satılması durumunda alıcı kişiler bankalardan kredi

kullanabileceklerdir. Mülk sahibi, yıllardır ticari bir mal olarak kullanamadığı dairesini veya

dükkânını kredilendirebilecektir.

Bankalara gayrimenkullerini ipotek ettirerek, işletmelerine kredi alabileceklerdir. Yapı Kayıt

Belgesi ile ruhsatsız olarak çalıştıkları gayrimenkullerine işletme ruhsatları alabileceklerdir.

Burada dikkat edilmesi gereken en önemli husus "Yapı Kayıt Belgesi" bir imar hakkı

getirmemektedir.

Değerli okuyucularım, Yukarıda izah edilen hususlara göre yapıları bulunan vatandaşların söz

konusu imar affından yararlanabilmeleri için belirtilen süre içerisinde başvurularını yaparak,

kayıt bedellerini yatırmaları gerekmektedir. Aksi halde bu düzenlemeden yararlanmaları

mümkün olamayacaktır.

Yorumlar
Adınız :
E-Mail :
Başlık :
Yorumunuz :
Güvenlik :
Değiştir  
Toplam 0 yorum. Tüm yorumları okumak için tıklayın.
Diğer yazıları...
Köşe Yazarları
 ‹ 
 › 
Arşiv Arama
- -
Yenimahalle Gazetesi © Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemap
RSS
News
DÜNYA
YENİMAHALLE
EKONOMİ
SPOR
TEKNOLOJİ
KÜLTÜR SANAT
SAĞLIK
EĞİTİM
ANKARA
TÜRKİYE
ÇEVRE